Crisiskaart help Truiense jongeren op moeilijke momenten.

Plots bevind je je als jongere in nood en je weet niet wat te doen. In dat geval is de crisiskaart van de stad Sint-Truiden een handig hulpmiddel. Op deze compacte pas staan belangrijke telefoonnummers die nuttig kunnen zijn in een noodsituatie. De crisiskaart wordt verspreid in alle middelbare scholen en is ook verkrijgbaar bij hulpverleners zoals het Jongerenadviescentrum (JAC), Sociaal Huis, Huis van het Kind, Huize Sint-Vincentius en Habbekrats.

Je hebt je bankkaart verloren, je ziet een vechtpartij op een fuif, je krijgt een paniekaanval vlak voor je examen of je zoekt antwoorden op levensvragen. Tijdens een crisis- of noodsituatie – hoe groot of klein ook – ben je best nooit alleen. In zo’n gevallen is het belangrijk snel te handelen. De dienst Jeugd van Sint-Truiden ontwikkelde daarom samen met andere jeugdwelzijnspartners een crisiskaart.

Deze kaart heeft hetzelfde formaat als een bankpas en past dus makkelijk overal in. Zo hebben jongeren te allen tijde belangrijke contactnummers, zoals die van de politie, brandweer, Druglijn, Zelfmoordlijn, Teleblok en Card Stop, bij de hand. Er worden daarnaast nog specifieke lokale gegevens vermeld, wat de kaarthouder meteen ook in staat stelt contact op te nemen met plaatselijke afdelingen van Habbekrats, het Jongerenadviescentrum (JAC), het Sociaal Huis of de arts van wacht.

Snelle, anonieme en gratis hupverlening
De deskundige hulpverleners achter deze telefoonnummers staan bij ieder belletje klaar om samen met de betrokkenen zo snel mogelijk een juiste oplossing te zoeken voor elk probleem. Wie in een noodsituatie belandt, raakt immers snel overstuur, in de war, in paniek of in shock. Op zulke momenten is het cruciaal dat er snel de juiste ondersteuning wordt geboden. Met de crisiskaart kunnen jongeren zelf ingrijpen en gemakkelijk contact opnemen met meerdere deskundige en bevoegde instanties die zij zelf het meest vertrouwen.

Uitgelicht