Wat kun je doen als je huisbaas je uit huis zet?

Kun je de maandelijkse huur niet meer betalen? Heb je een zwaar conflict met je verhuurder? Dan is het mogelijk dat je verhuurder een procedure tot uithuiszetting opstart bij het vredegerecht. De vrederechter zal in dit geval eerst het Sociaal Huis inschakelen om te bemiddelen en zo een effectieve uithuiszetting te voorkomen. Als de winterperiode voorbij is, zullen uithuiszettingen ook daadwerkelijk gebeuren. Neem daarom onmiddellijk contact op met het Sociaal Huis als je in een procedure tot uithuiszetting verwikkeld bent!

Hoe verloopt zo een uithuiszetting nu precies?

Je ontvangt een brief van het vredegerecht met de melding dat je huisbaas je uit huis wil zetten omdat je de huur niet hebt betaald. In deze brief staat de datum en het uur dat je naar de rechtbank moet gaan. Het is heel belangrijk dat je op het afgesproken tijdstip naar de rechtbank gaat. Zo niet, dan word je sowieso uit je woning gezet.

Je ontvangt ook een uitnodiging van het Sociaal Huis zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Een maatschappelijk werker helpt je met het uitwerken van een afbetalingsplan voor het vereffenen van je achterstallige huurgelden. Met dit afbetalingsplan stap je naar de vrederechter. Je kunt ook zelf vragen aan de vrederechter om een afbetalingsplan op te stellen.

Zoals eerder al gezegd, word je uit je huis gezet als je niet voor de rechtbank verschijnt of als je de afspraken die gemaakt werden met de vrederechter niet naleeft. Je zult dan een vonnis ontvangen met de vermelding dat je uit je huis gezet wordt. Als dit het geval is, ga dan onmiddellijk langs in het Sociaal Huis! De maatschappelijk werker helpt je om eventueel beroep aan te tekenen tegen het vonnis of om noodopvang te vinden.

Nadat je het vonnis van uithuiszetting ontvangen hebt, zal je ook een brief van de deurwaarder ontvangen met de vermelding dat je binnen de 30 dagen je huis moet verlaten. Zorg dat je zelf uit je woning vertrekt! Zo niet, dan zijn de extra kosten van de uithuiszetting voor jou. Je krijgt wel een verwittiging van de deurwaarder en dit 5 dagen voor je uit je huis moet.

Waar kun je terecht?

Als je huisbaas je uit huis wil zetten neem je best direct contact op met het Sociaal Huis. De maatschappelijk werker zal je bijstaan in deze procedure en samen zoeken jullie naar een oplossing.

Uitgelicht

Sociaal Huis

Clement Cartuyvelsstraat 12

3800 Sint-Truiden

011 69 70 30

Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur

Dinsdag extra open van 16.30 tot 18.30 uur

Toon alle openingsuren