Terug naar school? Het Sociaal Huis helpt je op weg!

In september gaan alle leerlingen weer naar school en starten de sportverenigingen en jeugdbewegingen met hun nieuwe werkingsjaar. Ook in Sint-Truiden willen we onze kinderen de meeste kansen geven, zowel op school als daarbuiten. Maar september is voor velen ook een dure maand: naast het aankopen van schoolmateriaal moet er dikwijls ook lidgeld voor hobby's betaald worden, worden schooluitstappen georganiseerd, ... Het Sociaal Huis zoekt daarom voor iedereen een gepaste oplossing.

We vroegen wat meer uitleg aan Ans Thewis, teamcoördinator Sociaal Huis en Liese Peters, outreachend werker.

Het Sociaal Huis is er voor elke Truienaar, maar hoe vertalen we dit naar de schoolgaande kinderen en hun ouders?
Ans Thewis: “We ontwikkelden de septembertoelage. Dit is een financiële tussenkomst voor gezinnen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het betalen van de schoolfacturen. Een maatschappelijk werker zal nagaan of je hier recht op hebt. Als je in aanmerking komt voor de septembertoelage dan heb je sowieso ook recht op tegemoetkoming voor socioculturele participatie en een individueel aangepast tarief voor kinderopvang.”

Wat verstaan jullie onder tegemoetkomingen voor socioculturele participatie en een individueel aangepast tarief voor kinderopvang?
Liese Peters: “Er is een fonds voor tegemoetkomingen voor socioculturele participatie. Dit fonds verleent niet enkel een financiële tegemoetkoming in het lidgeld voor sportieve en vrijetijdsactiviteiten, maar komt ook tussen voor de aankoop van materialen en de nodige kledij voor bepaalde hobby’s. Ook daguitstappen, vakanties, bos- of zeeklassen voor schoolgaande kinderen kunnen in aanmerking komen. Het individueel aangepast tarief zorgt ervoor dat de dagprijs van kinderopvang aangepast wordt aan je budget. Er wordt rekening gehouden met je persoonlijke situatie, zodat het tarief haalbaar is.”

De Truienaar kan dus recht hebben op verschillende tegemoetkomingen. Hoe zorgen jullie ervoor dat de mensen hiervan op de hoogte zijn?
Ans Thewis: “Onze maatschappelijk werkers wachten niet totdat de mensen naar het Sociaal Huis komen. Ze gaan preventief langs in de Truiense scholen om directies, leerkrachten en ouders op de hoogte te brengen van alle mogelijkheden die
wij hen kunnen aanreiken. Tijdens deze infomomenten hebben de aanwezigen tijd om vragen te stellen of kunnen ze een afspraak maken om langs te komen in het Sociaal Huis met specifieke vragen.”
Liese Peters: “Voor de mensen is het zeker de moeite om naar het Sociaal Huis te komen. Zo kwam er bijvoorbeeld begin vorig schooljaar een alleenstaande ouder langs om de septembertoelage aan te vragen. Door na te gaan of hij in aanmerking kwam voor deze toelage stelden we ook vast dat er hier een tegemoetkoming was van het fonds voor socioculturele participatie. Voor deze alleenstaande ouder werd het dus haalbaar om de schoolfacturen te betalen en als extraatje konden de twee zonen ook gaan voetballen bij een Truiense voetbalvereniging. Daarnaast doen we steeds een algemeen rechtenonderzoek en het resultaat hiervan kan een ruime lijst met allerlei voordelen zijn. We kunnen ook de nodige ondersteuning bieden bij de eventuele aanvraag van die rechten.”
Bieden jullie ook nog andere hulp aan buiten het eigen aanbod?
Liese Peters: “We helpen de mensen ook met het aanvragen van de school- of studietoelage. Het Sociaal Huis kan voor jou een online aanvraag indienen, zelfs als je de pincode van je e-ID niet meer kent. We helpen natuurlijk ook bij het invullen van een papieren aanvraagformulier.”
Ans Thewis: “Ik kan echt aanraden om bij de minste twijfel of kleinste vraag contact op te nemen met het Sociaal Huis, want je komt vlugger in aanmerking dan je denkt: één op vier heeft recht op een school- of studietoelage, van kleuter tot student.”

OCMW Sint-Truiden – Sociaal Huis
Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden
Tel. 011 69 70 30
sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be
www.sociaalhuissinttruiden.be

In september gaan alle leerlingen weer naar school en starten de sportverenigingen en jeugdbewegingen met hun nieuwe werkingsjaar. Ook in Sint-Truiden willen we onze kinderen de meeste kansen geven, zowel op school als daarbuiten. Maar september is voor velen ook een dure maand: naast het aankopen van schoolmateriaal moet er dikwijls ook lidgeld voor hobby's betaald worden, worden schooluitstappen georganiseerd, ... Het Sociaal Huis zoekt daarom voor iedereen een gepaste oplossing.

 

We vroegen wat meer uitleg aan Ans Thewis, teamcoördinator Sociaal Huis en Liese Peters, outreachend werker.

 

Het Sociaal Huis is er voor elke Truienaar, maar hoe vertalen we dit naar de schoolgaande kinderen en hun ouders?

Ans Thewis: “We ontwikkelden de septembertoelage. Dit is een financiële tussenkomst voor gezinnen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het betalen van de schoolfacturen. Een maatschappelijk werker zal nagaan of je hier recht op hebt. Als je in aanmerking komt voor de septembertoelage dan heb je sowieso ook recht op tegemoetkoming voor socioculturele participatie en een individueel aangepast tarief voor kinderopvang.”

 

Wat verstaan jullie onder tegemoetkomingen voor socioculturele participatie en een individueel aangepast tarief voor kinderopvang?

Liese Peters: “Er is een fonds voor tegemoetkomingen voor socioculturele participatie. Dit fonds verleent niet enkel een financiële tegemoetkoming in het lidgeld voor sportieve en vrijetijdsactiviteiten, maar komt ook tussen voor de aankoop van materialen en de nodige kledij voor bepaalde hobby’s. Ook daguitstappen, vakanties, bos- of zeeklassen voor schoolgaande kinderen kunnen in aanmerking komen. Het individueel aangepast tarief zorgt ervoor dat de dagprijs van kinderopvang aangepast wordt aan je budget. Er wordt rekening gehouden met je persoonlijke situatie, zodat het tarief haalbaar is.”

 

De Truienaar kan dus recht hebben op verschillende tegemoetkomingen. Hoe zorgen jullie ervoor dat de mensen hiervan op de hoogte zijn?

Ans Thewis: “Onze maatschappelijk werkers wachten niet totdat de mensen naar het Sociaal Huis komen. Ze gaan preventief langs in de Truiense scholen om directies, leerkrachten en ouders op de hoogte te brengen van alle mogelijkheden die 

wij hen kunnen aanreiken. Tijdens deze infomomenten hebben de aanwezigen tijd om vragen te stellen of kunnen ze een afspraak maken om langs te komen in het Sociaal Huis met specifieke vragen.”

Liese Peters: “Voor de mensen is het zeker de moeite om naar het Sociaal Huis te komen. Zo kwam er bijvoorbeeld begin vorig schooljaar een alleenstaande ouder langs om de septembertoelage aan te vragen. Door na te gaan of hij in aanmerking kwam voor deze toelage stelden we ook vast dat er hier een tegemoetkoming was van het fonds voor socioculturele participatie. Voor deze alleenstaande ouder werd het dus haalbaar om de schoolfacturen te betalen en als extraatje konden de twee zonen ook gaan voetballen bij een Truiense voetbalvereniging. Daarnaast doen we steeds een algemeen rechtenonderzoek en het resultaat hiervan kan een ruime lijst met allerlei voordelen zijn. We kunnen ook de nodige ondersteuning bieden bij de eventuele aanvraag van die rechten.”

Bieden jullie ook nog andere hulp aan buiten het eigen aanbod?

Liese Peters: “We helpen de mensen ook met het aanvragen van de school- of studietoelage. Het Sociaal Huis kan voor jou een online aanvraag indienen, zelfs als je de pincode van je e-ID niet meer kent. We helpen natuurlijk ook bij het invullen van een papieren aanvraagformulier.”

Ans Thewis: “Ik kan echt aanraden om bij de minste twijfel of kleinste vraag contact op te nemen met het Sociaal Huis, want je komt vlugger in aanmerking dan je denkt: één op vier heeft recht op een school- of studietoelage, van kleuter tot student.”

 

OCMW Sint-Truiden – Sociaal Huis

Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden

Tel. 011 69 70 30

sociaalhuis@ocmw-st-truiden.be

www.sociaalhuissinttruiden.be

Uitgelicht