Voorlopige procedure opladen budgetmeters

Opladen voor klanten Fluvius met een klassieke budgetmeter:

Enerzijds zijn er de 24/7-oplaadpunten. Deze staan in open lucht en zijn voor klanten permanent bereikbaar. Hiervan zijn er 33 in Vlaanderen. Je kan ze terug vinden via https://www.fluvius.be/nl/meer-weten/oplaadpunten

In Sint-Truiden is dit oplaadpunt voorzien aan het OCMW van Sint-Truiden, Clement Cartuyvelstraat 12 (op de stoep aan voorkant gebouw)

Er is ook een oplaadpunt in het stadskantoor (Kazernestraat 13) waar je met de bankkaart kan betalen. Hiervoor moet geen afspraak gemaakt worden, dit kan tussen 9u en 16u en zaterdag tussen 9u en 12u.

Wij roepen iedereen op om op te laden via bankkaart. Als dat niet lukt, willen wij in uitzonderlijke omstandigheden een oplossing aanbieden zodat er toch nog kan opgeladen worden. Hiervoor moet je wel een afspraak te maken via het contactcenter op 011/70 14 14.

Opladingen in kader van minimale gaslevering voor mensen met een budgetmeter gas blijven ook nog mogelijk. Hiervoor neemt u contact op met uw maatschappelijk werker van het OCMW via 011/69.70.30

Uitgelicht